Technika świetlna - teoria i praktyka

Studia podyplomowe Technika świetlna – teoria i praktyka adresowane są do pracowników sektorów związanych z projektowaniem, eksploatacją i nadzorem, a także produkcją i dystrybucją źródeł światła i urządzeń oświetleniowych.

Celem studiów podyplomowych jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć techniki, nowych narzędzi projektowych oraz standardów i uregulowań prawnych z zakresu techniki świetlnej, a także wykształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się tą wiedzą.

Zakres tematyczny Studium TŚ-TiP obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Uczestnicy podczas wykładów, zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych będą mogli zapoznać się m.in. z  podstawami techniki świetlnej, fotometrią i kolorymetrią, zasadami projektowania oświetlenia, techniką oświetlania, sprzętem oświetleniowym, zastosowaniem światła w architekturze i sztuce, zagadnieniami cieplnymi w urządzeniach oświetleniowych oraz komputeryzacją projektowania i wizualizacją komputerową w technice świetlnej. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą także praktycznych umiejętności stosowania aktualnych norm i przepisów w projektach instalacji i urządzeń oświetleniowych przy wykorzystaniu najnowszych produktów przemysłu oświetleniowego.

Więcej informacji na temat studiów: TECHNIKA ŚWIETLNA