Odnawialne źródła energii

Celem studiów podyplomowych Odnawialne źródła energii. Technologie. Projektowanie. Finansowanie. jest przedstawienie słuchaczom stanu wiedzy z zakresu technologii wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, wodnej i z wykorzystaniem biomasy.

Poznanie zagadnień projektowych, łącznie z analizą finansowo-ekonomiczną pozwoli na nabycie umiejętności przygotowania założeń do wniosku aplikacyjnego, w tym także do wybranego projektu UE. Zadaniem studiów jest także przekazanie aktualnego stanu wiedzy z zakresu regulacji prawnych polskich i obowiązujących w krajach UE związanych z OZE, łącznie z ich wpływem na środowisko.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, seminarium, ćwiczeń, projektów oraz zajęć praktycznych, realizowanych w obiektach rzeczywistych i specjalistycznych laboratoriach.

Więcej informacji na temat studiów: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII