Inżynieria oprogramowania

Studium podyplomowe Inżynieria oprogramowania  ma na celu uzupełnienie i zaktualizowanie wiedzy pracowników przedsiębiorstw w zakresie inżynierii oprogramowania oraz przygotowanie ich do pełnienia podstawowych ról w projekcie informatycznym.

Studia podyplomowe kształcą osoby pracujące lub zamierzające pracować w przemyśle wytwarzania oprogramowania, w szczególności pełniące role analityka wymagań, projektanta, testera oraz kierownika projektu.

Program studium skoncentrowany jest na zagadnieniach mających kluczowe znaczenie dla powodzenia rzeczywistych projektów informatycznych i skierowany do absolwentów dowolnej wyższej uczelni znających podstawy programowania w języku platformy .NET lub Java.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Informatyki, a także grupę doświadczonych osób pracujących na co dzień w firmach informatycznych.

Więcej informacji na temat studiów: INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA