Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia

Studia podyplomowe Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym są adresowane do pracowników przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego, takich jak spółki przesyłowe i dystrybucyjne, zakłady produkcyjne i remontowe, elektrownie oraz przedsiębiorstwa zajmujące się badaniami eksploatacyjnymi urządzeń elektroenergetycznych.

Nowoczesna diagnostyka jest szczególnie ważna w przypadku kosztownych urządzeń elektroenergetycznych (transformatory, generatory, linie kablowe), zwłaszcza w warunkach ich sukcesywnego starzenia. Wiarygodna diagnostyka urządzeń będących w eksploatacji jest niezbędna w zarządzaniu majątkiem sieciowym, planowaniu remontów oraz inwestycji.

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej ma wszelkie kwalifikacje, by kompetentnie zorganizować studia podyplomowe Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym. Instytut Elektroenergetyki posiada status Centrum Doskonałości nadany przez Komisję Europejską. Jest członkiem-założycielem sieci Centrów Doskonałości Energy Future. W latach 2003-2006 Instytut był koordynatorem dużego międzynarodowego projektu badawczego, który dotyczył diagnostyki transformatorów, finansowanego przez Komisję Europejską. W ramach projektu inwestycyjnego, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut zakupił kilka unikalnych systemów pomiarowych oraz skompletował, na bazie odpowiednio przystosowanego samochodu, Mobilne laboratorium diagnostyki transformatorów.

Więcej informacji na temat studiów: DIAGNOSTYKA I MONITORING URZĄDZEŃ WYSOKIEGO NAPIĘCIA