Zarządzanie projektem UE

Szkolenie dwudniowe, weekendowe, 14 godzinne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami zarządzania projektem współfinansowanym ze środków europejskich. Szkolenie to praktyczny przegląd procedur projektowych na lata 2007 – 2103 nie skupiający się na konkretnym typie projektów ale pokazujący generalne zasady zarządzania projektami twardymi i miękkimi. Uczestnictwo w szkoleniu gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektem jako przedsięwzięciem organizacyjnym.

Szkolenie obejmuje szeroki zakres związany z zarządzaniem projektem - od kwestii wykonalności projektu, doboru wskaźników monitoringu, procedury zamówień publicznych i pomocy publicznej aż po analizę finansową i wnioski o płatność z położeniem szczególnego nacisku na praktyczne aspekty pisania, realizacji, rozliczania i monitorowania projektu.

Szkolenia bedą prowadzone w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej w Kampusie Warta przez praktyków zajmujących się projektami "miękkimi"-szkoleniowymi i "twardymi"-infrastrukturalnymi.

Uczestnicy szkolenia otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i drukowanej.