Technika świetlna

Szkolenie podstawowe jednodniowe – 8 godzin:

  • Podstawy techniki świetlnej
  • Nowe tendencje w sprzęcie oświetleniowym
  • Metody i efekty iluminacji obiektów
  • Aktualne wymagania norm europejskich w zakresie oświetlenia wnętrz, oświetlenia terenów zewnętrznych i dróg
  • Wymagania ekoprojektu dla sprzętu oświetlenowego

Szkolenie specjalistyczne dwudniowe – 14 godzin:

  • Nowoczesne tendencje w sprzęcie oświetleniowym
  • Metody i efekty iluminacji obiektów
  • Projektowanie systemów oświetleniowych w oparciu o aktualne wymagania norm europejskich w zakresie oświetlenia wnętrz, oświetlenia terenów zewnętrznych i dróg
  • Aktualne i przyszłe wymagania ekoprojektu dla sprzętu oświetleniowego