AutoCad

Szkolenie poziom podstawowy – 30 godzin:

Filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Zagadnienia rysowania i modyfikowania obiektów. Narzędzia służące do tworzenia rysunku: lina, polilinia, prostokąt, okrąg, wielobok, elipsa, łuk, region, splajn, kreskowanie, tekst. Narzędzi do modyfikacji rysunku: wymaż, kopiuj, lustro, odsuń, szyk, przesuń, obrót, skala, rozciągnij, utnij, wydłuż, przerwij, fazuj, zaokrąglij, rozbij. Sposoby rysowania wykorzystujące lokalizacje względem obiektu (koniec, symetria, centrum, od, punkt przecięcia ...), biegun (konfiguracja kątów i szybkie wprowadzanie współrzędnych) oraz śledzenie (technika szybkiego znajdowania punktów zastępująca rysowanie linii konstrukcyjnych).

Zagadnienia pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Tworzenie własnej i korzystanie z gotowych bibliotek. Umieszczanie w blokach atrybutów i wykorzystywanie ich do sporządzania dokumentacji technicznej, opracowywania ich w bazach danych , arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie zestawień na podstawie rysunku. Tworzenie warstw i przypisywanie do nich odpowiednich grubości i rodzaj linii. Wymiarowanie, tworzenie stylów wymiarowania i wymiarowanie wcześniej stworzonych projektów.

Podstawowe operacje na bryłach i poruszanie się w przestrzeni 3D. Uzyskiwanie płatów, przekrojów i przenikań brył, edycja brył

Zasady drukowania.

Szkolenie poziom średnio zaawansowany – 30 godzin:

Tekst w AutoCad. Menadżer projektu Design Center, Podstawowe operacje na bryłach i poruszanie się w przestrzeni 3D. Wyciągnięcie ścian do 3D na bazie inwentaryzacji, aranżacja trójwymiarowymi obiektami, oświetlenie projektu, tworzenie własnych materiałów, korzystanie z bibliotek, renderowanie, nadanie projektom rzeczywistego wyglądu, z uwzględnieniem materiału z jakiego jest zrobiony, zachowania się światła padającego na obiekt oraz wkomponowanie elementów projektowanych w obraz istniejący.

Zagadnienia pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Tworzenie własnej i korzystanie z gotowych bibliotek. Umieszczanie w blokach atrybutów i wykorzystywanie ich do sporządzania dokumentacji technicznej, opracowywania ich w bazach danych , arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie zestawień na podstawie rysunku. Tworzenie warstw i przypisywanie do nich odpowiednich grubości i rodzaj linii. Wymiarowanie, tworzenie stylów wymiarowania i wymiarowanie wcześniej stworzonych projektów.

Szablony wydruków przedstawienie tego samego projektu na jednej kartce w różnej skali lub w innym ujęciu z wykorzystaniem własnych tabelek opisujących projekt.

Projektowanie linii.

Szkolenie poziom zaawansowany – 30 godzin:

Wymiana danych, precyzyjne kopiowanie obiektów pomiędzy rysunkami, korzystanie z bibliotek. Zaawansowane opcje renderingu. Programowanie w AutoCad – Lisp, VBA.