Zespół projektu

Specjalista ds. rekrutacji i promocji: mgr Marta Słabolepsza

Specjalista ds. finansowych projektu: mgr Damian Łuczak

Kierownik projektu: dr hab. inż. Konrad Domke, prof. nadzw. PP

Koordynator projektu: dr inż. Jacek Willecki