Zamówienia

Zapytania o cenę - rozeznania rynku w ramach Projektu pn.: "Kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy":

- z dnia 10 lutego 2012 roku, dotyczące przygotowania i emisji kolorowej reklamy graficznej - nr 01/2012,

- z dnia 21 marca 2012 roku, dotyczące przygotowania i emisji bannera - nr 02/2012,

- z dnia 5 kwietnia 2012 roku, dotyczące przygotowania i emisji bannera - nr 03/2012,

- z dnia 10 maja 2012 roku, dotyczące dostarczenia pięciu zestawów książek - nr 04/2012.

- z dnia 14 września 2012 roku, dotyczące przygotowania i emisji kolorowej reklamy graficznej - nr 05/2012

- z dnia 14 września 2012 roku, dotyczące przygotowania i emisji bannera - nr 06/2012

- z dnia 12 kwietnia 2013 roku, dotyczące usługi konferencyjnej i cateringowej - nr 1/2013

- z dnia 12 kwietnia 2013 roku, dotyczące usługi cateringowej - nr 2/2013

 

Załączniki do zapytań o cenę - rozeznań rynku:

- Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, luty 2009 roku.